Ką veikia Žmogiškųjų išteklių skyrius?

Jacobs Standartinė fotografija/Fotodisc/Getty Images

Rod Ailendo universiteto teigimu, žmogiškųjų išteklių skyrius palaiko aukštos kokybės darbo jėgą ir užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų. Ji turi strateginį planą, užtikrinantį, kad įmonė turėtų geriausius turimus darbuotojus, kurie galėtų įgyvendinti įmonės tikslus, prižiūrėti darbuotojų veiklą ir palaikyti įmonės kultūrą.Pasak verslininko, kai kurios žmogiškųjų išteklių skyriaus pareigos apima darbo užmokesčio ir išmokų tvarkymą bei darbuotojų samdymą ir atleidimą. Pasak Smithsonian Astrophysical Observatory, šis skyrius taip pat yra atsakingas už pareigybių klasifikavimą ir atlyginimo nustatymą. Ji tvarko darbuotojų veiklos apžvalgas ir tvarko darbuotojų kompensavimo reikalavimus. Ji taip pat tvarko personalo įrašus ir duomenų bazių informaciją.